Mapa

FITNESS CLUB F1, DLOUHÁ ULICE 4215, ZLÍN

IČO: 269 70 147, DIČ: CZ26970147

Zapsáno u Krajského soudu v Brně, značka C48814

TELEFON: 731 671 190

WWW.FITNESSF1.CZ

E-MAIL: info@fitnessf1.cz

Facebook: Fitness club F1

 

Možnost parkování u fitness clubu po celou dobu cvičení

- info na recepci

 

Možnost uložení jízdních kol po dobu cvičení - info na recepci

 

K dispozici bezplatně připojení WIFI

pas